Egzaminy

IELTS, TELC, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE, TGLS, PIPPLET, WIDAF

Uznane na całym świecie

Sob - Nie ZAMKNIĘTE

Pon - Pt 8.00 - 18.00

HOTLINE: +48 606 649 455

 

Students time – angielski

Students time – angielski

Students time – angielski

Szczegóły zajęć

Kurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich oraz studentów.

Przed kursem:

Zrobimy Ci test poziomujący pozwalający na dostosowanie właściwego poziomu kursu. Test online lub w siedzibie szkoły.

W czasie kursu:

Będziesz otrzymywać informację dotyczącą twoich postępów w nauce.

Po kursie: 

Zrobimy test końcowy sprawdzający zdobyte umiejętności oraz wiedzę zdobytą w czasie kursu. Otrzymujesz też Certyfikat English Language Education. Istnieje możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu: IELTS, TELC, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE, TGLS czy PIPPLET, i otrzymanie Certyfikatu, który świetnie wygląda w każdym CV.

Informacje o poszczególnych egzaminach patrz tutaj.

Czas zajęć

 • do uzgodnienia

2 opcje

60 godz. / 120 godz.

Cena

720 zł / 1390 zł - zajęcia grupowe (pow. 5 osób)
 • indywidualne -  cena do uzgodnienia

wpisowe - 0złdodatkowe materiały do kursu - 0zł
raty – 0zł
platforma E-learningowa - 0zł

10% zniżki

 • Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)jest międzynarodową normą opisu kompetencji językowych - używaną na całym świecie do właśnie opisu kompetencji językowych osób uczących się języków obcych. Umiejętności językowe odpowiadające każdemu z poziomów stopnia zaawansowania znajomości języka opisane są w sześciostopniowej skali, od A1 dla początkujących, aż do C2 dla tych, którzy opanowali dany język. Dzięki temu każdy, kto jest zaangażowany w nauczanie i testowanie języka, np. nauczyciele, szkoły, instytucje edukacyjne i sami uczący się, mogą poznać szczegóły dotyczące międzynarodowych wymogów stopnia znajomości języka obcego na danym poziomie zaawansowania. Oznacza to również, że pracodawcy i instytucje edukacyjne mogą łatwo porównywać egzaminy i testy Cambridge English z innymi egzaminami w swoim kraju.

  POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA  A1

  To poziom beginner, czyli początkujący. Według CEFR, osoba na poziomie językowym A1 rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi na temat konkretnych potrzeb życia codziennego. Umie formułować pytania na temat życia prywatnego, np.: miejsca zamieszkania, posiadanych rzeczy i ludzi, których zna. Potrafi też odpowiadać na tego typu pytania. Osoba znająca język na poziomie A1 potrafi przedstawiać siebie i innych oraz prowadzić prostą konwersację jeśli rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

  POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA  A2

  To poziom Elementary/Pre-intermediate, czyli niższy średnio zaawansowany. Osoba znająca język na poziomie A2 rozumie wypowiedzi i często używane zwroty związane z życiem codziennym (m.in.: bardzo podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny oraz zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumieć się w prostych rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających tylko bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Umie prosto opisywać swoje otoczenie i pochodzenie, poruszać tematy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Znajomość języka na poziomie A1 i A2 możemy w uproszczeniu nazwać PODSTAWOWYM POZIOMEM ZAAWANSOWANIA JĘZYKOWEGO.

  POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA B1

  To poziom Intermediate, czyli średnio zaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

  POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA B2

  To poziom upper/post-intermediate, czyli wyższy średnio zaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
  Znajomość języka na poziomie B1 i B2 możemy w uproszczeniu nazwać POZIOMEM SAMODZIELNOŚCI JĘZYKOWEJ.

  POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA C1

  To poziom Advanced, czyli zaawansowany. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

  POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA C2

  To poziom Nearly native-speaker level, czyli profesjonalny. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach. Znajomość języka na poziomie C1 i C2 możemy w uproszczeniu nazwać POZIOMEM BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ.

  SKALA CEFR A EGZAMINY CAMBRIDGE ENGLISH

  Poziomy znajomości języka według Skali Rady Europy pokrywają się z poziomami egzaminów Cambridge English:

  • Poziom znajomości języka A1 YLE Movers
  • Poziom znajomości języka A2 Key (KET) oraz YLE Flyers
  • Poziom znajomości języka B1Preliminary (PET)
  • Poziom znajomości języka B2 FCE
  • Poziom znajomości języka C1 CAE
  • Poziom znajomości języka C2 CPE
Zapisz się na kurs


Godziny pracy

 • Poniedziałek9am - 6pm
 • Wtorek9am - 6pm
 • Środa9am - 6pm
 • Czwartek9am - 6pm
 • Piątek9am - 6pm
 • SobotaZamknięte
 • NiedzielaZamknięte