Egzaminy

IELTS, TELC, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE, TGLS, PIPPLET, WIDAF

Uznane na całym świecie

Sob - Nie ZAMKNIĘTE

Pon - Pt 8.00 - 18.00

HOTLINE: +48 606 649 455

 

Misja i strategia działania English Language Education (ELE)

1. Misja

Misją Szkoły English Language Education, jest rzetelne i profesjonalne prowadzenie kursów/szkoleń w zakresie nauczania Języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2, przy wykorzystaniu różnorodnych form nauczania, w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym oraz rekomendacjom liczących się instytucji i organizacji zajmujących się kształceniem językowym, zgodnie z potrzebami Uczestników kursu/szkolenia oraz wymogów rynku pracy.

2. Strategia

Celem strategicznym English Language Education (ELE) jest doskonalenie usług dydaktycznych i sposobów przekazywania umiejętności językowych dla Uczestników kursów/szkoleń, tak aby zdobyte umiejętności przyniosły Uczestnikom wymierne korzyści osobiste jak również zawodowe. Cel osiąga się poprzez doskonalenie kompetencji lektorów zatrudnionych w ELE, warunków, w jakich przebiega kształcenie, jak również monitorowanie procesu dydaktycznego, aktualizacji procedur, zasad oraz zaleceń związanych z nauczaniem i uczeniem się. Osiągniecie przyjętych założeń (celów) wymaga stosowania niezbędnych narzędzi. Są nimi:
1.Samodoskonalenie się lektorów poprzez uczestniczenie w licznych szkoleniach metodyczno-językowych.
2. Ulepszanie zaplecza dydaktycznego
3. Zapewnienie odpowiedniej atmosfery sprzyjającej pracy i współpracy między lektorami i pracownikami szkoły.

3. Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia językowego w ELE zgodna jest obowiązującym podejściem w nauczaniu języków obcych oraz opiera się na efektach kształcenia zgodnych z wymogami CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) czyli Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Koncepcja kształcenia językowego ma na celu osiągniecie przez Uczestnika kursu/szkolenia określonej biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim ale również umiejętności samokształcenia i nabywania nowych umiejętności związanych z używaniem języka w wielokulturowym społeczeństwie.
W celu osiągnięcia przyjętych celów, lektorzy pracujący dla ELE muszą:
-wykazać się odpowiednim wykształceniem akademickim,
-posiadać odpowiednie kompetencje językowe w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
-posiadać odpowiedni warsztat pracy czyli metodykę nauczania,
-gotowość do samokształcenia i doskonalenia warsztatu pracy,
-przestrzegania przyjętych w ELE zasad określających osiągnięcie odpowiednich efektów kształcenia.

Elementem wspomagającym jest ciągła weryfikacja wiedzy zdobytej przez Uczestnika kursu/szkolenia. W tym celu lektorzy zobowiązani są do sprawdzania efektów kształcenia Uczestników poprzez robienie testów po każdym przerobionym dziale podręcznika lub określonym materiale opracowanym przez lektora. Po każdym semestrze oraz na zakończenie roku szkolnego lektor przeprowadza test zaliczeniowy.

Zapisz się na kurs


Godziny pracy

  • Poniedziałek9am - 6pm
  • Wtorek9am - 6pm
  • Środa9am - 6pm
  • Czwartek9am - 6pm
  • Piątek9am - 6pm
  • SobotaZamknięte
  • NiedzielaZamknięte