Egzaminy

IELTS, TELC, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE

Uznane na całym świecie

Sob - Nie ZAMKNIĘTE

Pon - Pt 8.00 - 18.00

HOTLINE: +48 606 649 455

 

Polityka prywatności oraz model zarządzania danymi osobowymi w English Language Education (ELE).

Polityka prywatności oraz model zarządzania danymi osobowymi w English Language Education (ELE).

1.Administratorem danych osobowych jest English Language Education (ELE).
2.W ELE powołano inspektora danych osobowych, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania i zarządzania danymi osobowymi, osoby zatrudnione w szkole, Uczestnicy kursów/szkoleń oraz osoby zainteresowane mogą zwrócić się z pytaniami na adres e-mail: biuro@englishlanguage.edu.pl, lub osobiście w siedzibie firmy: 15-472 Białystok, ul. Ciepła 3a/4.
Inspektorem danych osobowych jest: Marcin Rogalski.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia w sklepie internetowym lub realizacją usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów, w tym rejestrację w serwisie). Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.
• realizacji Newsletter’a, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, poprzez jednoznaczne działanie polegające na pozostawieniu adresu e-mail na formularzu do Newslettera.
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
• rozpatrywania zgłoszonych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa
• odpowiedzi na zadane pytanie przesłane w formularzu kontaktowym lub poprzez pocztę elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie rzetelnej informacji dla kontaktujących się z nami osób.

Informacje dotyczące profilowania
Nie zajmujemy się profilowaniem.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie jak, dostawcy usług IT, lektorzy będący i nie będący pracownikami English Language Education (ELE), firmy księgowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
• podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.
Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
Nie przekazujemy danych do odbiorców w państwach trzecich, Jeżeli w przyszłości taki transfer danych będzie miał miejsce, poinformujemy o tym w niniejszej informacji, jak również zapewnimy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, między innymi poprzez podpisanie z podmiotem w państwie trzecim Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zakupów, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.
• W przypadku, gdy skontaktujesz się z nami poprzez formularz kontaktowy, czy drogą mailową, będziemy przechowywać dane przez okres niezbędny do zakończenia realizowanego zgłoszenia, w tym również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub realizacji zgłoszonej reklamacji.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia).
Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
• Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.
• Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia lub przetwarzane na podstawie zgody. Otrzymane od nas dane możesz przesłać innemu administratorowi danych.
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
• Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku zrealizujemy Twoje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych,
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe znajdują się na początku informacji.

Administratorem danych osobowych English Language Education (ELE)
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres siedziby: English Language Education (ELE)., Ciepła 3a/4, 15-472 Białystok
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.englishlanguage.edu.pl
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@englishlanguage.edu.pl
dzwoniąc do nas na numer telefonu: +48 856754980, 606649455

Zapisz się na kurs

Godziny pracy

  • Poniedziałek9am - 6pm
  • Wtorek9am - 6pm
  • Środa9am - 6pm
  • Czwartek9am - 6pm
  • Piątek9am - 6pm
  • SobotaZamknięte
  • NiedzielaZamknięte