Egzaminy

IELTS, TELC, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE, TGLS, PIPPLET, WIDAF

Uznane na całym świecie

Sob - Nie ZAMKNIĘTE

Pon - Pt 8.00 - 18.00

HOTLINE: +48 606 649 455

 

Procedura reklamacyjna kursów oraz szkoleń

Procedura reklamacyjna kursów oraz szkoleń w firmie English Language Education. Nauczanie języka angielskiego. dr Marcin Rogalski.

I. Zobowiązania ze strony English Language Education w stosunku do Uczestnika kursu/szkolenia.

1. Zostaną zrealizowane cele merytoryczno/praktyczne kursu/szkolenia.
2. Szkolenie zostanie przeprowadzone w komfortowych warunkach pracy z uwzględnieniem odpowiedniego zaplecza dydaktycznego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć.
3. Prowadzący szkolenie będzie posiadał odpowiednie przygotowanie merytoryczne jak również dydaktyczne uwzględniające specyfikę pracy z osobami dorosłymi.
4. Jeżeli wystąpią w umowie, zostaną uwzględnione inne warunki przeprowadzenia szkolenia/kursu.

II. Zobowiązania ze strony Uczestnika kursu/szkolenia w stosunku do English Language Education.

1. Uczestnik będzie uczestniczył w kursie/szkoleniu, a nieobecności na zajęciach zostaną usprawiedliwione.
2. Uczestnik kursu/szkolenia dostosuje się do reguł panujących w grupie, opierających się na zasadach współżycia społecznego.
3. Uczestnik kursu/szkolenia w miarę swoich możliwości będzie brał udział w zadaniach zorganizowanych przez prowadzącego a niezbędnych do zrealizowania celów merytoryczno/praktycznych kursu/szkolenia.

III. Przedmiot reklamacji oraz możliwe formy rekompensaty.

1. Uczestnik szkolenia/kursu ma prawo złożyć reklamację o ile nie zostaną zrealizowane warunki umowy oraz warunki w pkt. I niniejszej procedury.
2. Reklamacja powinna być złożona przez Uczestnika w formie pisemnej w siedzibie firmy: 15-472 Białystok, ul Ciepła 3a/4 lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora szkolenia English Language Education. Możliwe jest również złożenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@englishlanguage.edu.pl.
3. Reklamacja może być złożona najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia kursu lub szkolenia.
4. Reklamację rozpatruje Dyrektor English Language Education w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W szczególnych sytuacjach czas ten może zostać wydłużony do 21 dni.
5. Organizator szkolenia przewiduje następujące formy rekompensaty za uznaną reklamację: powtórzenie szkolenia/kursu, rabat za odbyte szkolenie/kurs lub rabat za przyszłe szkolenie/kurs.
6. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 10.05.2018.

Zapisz się na kurs


Godziny pracy

  • Poniedziałek9am - 6pm
  • Wtorek9am - 6pm
  • Środa9am - 6pm
  • Czwartek9am - 6pm
  • Piątek9am - 6pm
  • SobotaZamknięte
  • NiedzielaZamknięte