Egzaminy

IELTS, TELC, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE, TGLS, PIPPLET, WIDAF

Uznane na całym świecie

Sob - Nie ZAMKNIĘTE

Pon - Pt 8.00 - 18.00

HOTLINE: +48 606 649 455

 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w English Language Education (ELE)

Wewnętrzny system monitorowania jakości kształcenia ELE pokrywa następujące obszary działania:

Obszary działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości w ELE:

 1. Wewnętrzne monitorowanie i przegląd ramowych programów nauczania i efektów kształcenia
 2. Zapewnianie jakości procesu dydaktycznego oraz jego doskonalenie
 3. Weryfikacja efektów kształcenia
 4. Przegląd i uzupełnianie wyposażenia sal lekcyjnych
 5. Aktualizacja oferty kursów/szkoleń

Ad.1 Okresowa aktualizacja i ocena programów nauczania dla poszczególnych poziomów językowych.

Ad.2 Zapewnianie jakości procesu dydaktycznego i jego doskonalenie przy pomocy następujących narzędzi:

– Hospitacje prowadzane przez dyrektora English Language Education (ELE),

– Ankieta ewaluacyjna wypełniona przez Uczestników kursu/szkolenia, przeprowadzania po  zakończeniu kursu/szkolenia,

– Analiza wyników ww. ankiet

– Wewnętrzne spotkania z lektorami przynajmniej raz w semestrze,

-Samokształcenie lektorów – uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego,

– W miarę potrzeby obserwacja koleżeńska (peer observation).

Ad.3 Weryfikacja efektów kształcenia przy pomocy następujących narzędzi:

-Opracowanie przez dyrektora ELE testu końcowego weryfikującego efekty kształcenia dla poszczególnych poziomów,

-Opracowanie przez dyrektora ELE testu poziomującego (placement test) służącego do ustalenia poziomu językowego Uczestnika przed rozpoczęciem kursu/szkolenia.

Ad.4 Systematyczne uzupełnianie sal w pomoce dydaktyczne takie jak: mazaki, kreda, itp.

Usuwanie ewentualnych usterek w pomocach dydaktycznych, w szczególności sprzęcie multimedialnym.

Ad. 5 Analiza zapotrzebowania na rynku pracy oraz potrzeb edukacyjnych uczniów, studentów czy osób dorosłych -pracujących.

Wdrożenie, monitorowanie i okresowa weryfikacja wewnętrznego systemu zapewnienia jakości w English Language Education (ELE) ma za zadanie podnoszenie jakości kształcenia oraz wprowadzeniu spójności działań podejmowanych w ELE.

Zapisz się na kurs


Godziny pracy

 • Poniedziałek9am - 6pm
 • Wtorek9am - 6pm
 • Środa9am - 6pm
 • Czwartek9am - 6pm
 • Piątek9am - 6pm
 • SobotaZamknięte
 • NiedzielaZamknięte